Skryjte nabízené kontakty při sdílení. Je to jednoduché

Jak skrýt kontakty při sdílení? Na iOS se při sdílení odkazu na webovou stránku, fotek nebo třeba souborů, objevuje chytrý přehled kontaktů. Mělo by se jednat o nejčastější kontakty, kterým něco sdílíte. Ne vždy to tak ale musí být a nabídka může otravovat. Snadno lze skrýt všechny kontakty najednou nebo i jeden jediný. Přečtěte si náš návod.

Kdykoli chcete na iPhonu nebo iPadu něco sdílet pomocí tlačítka pro sdílení, iOS zobrazí nabídku a v její horní části je řádek navržených kontaktů, se kterými jste v poslední době komunikovali. Přejetím prstu po této řadě se zobrazí další kontakty a ikona v rohu každého profilového obrázku označuje aplikaci, kterou často používáte ke komunikaci s danou osobou.

Tyto navrhované kontakty jsou užitečné, pokud sdílíte hodně věcí se stejnými lidmi, ale mohou nastat situace, kdy byste tam konkrétní kontakty raději neviděli. Například pokud je někdo navrhován duplicitně ve více aplikacích nebo pokud nechcete upozorňovat na svou pravidelnou komunikaci s určitou osobou. Ať už je důvod jakýkoli, můžete tyto návrhy sdílení skutečně řídit tak, aby se zobrazovaly méně často nebo vůbec. Zde je návod, jak na to.

Zobrazujte jednotlivé kontakty v panelu sdílení méně

  • Klepnutím na tlačítko pro sdílení (rámeček se šipkou směřující nahoru) v libovolné aplikaci zobrazíte kartu sdílení.
  • Dlouze podržte prst na navrhovaném kontaktu, který chcete ve sdíleném listu zobrazovat méně často.
  • Klepněte na položku Nabízet méně ve vyskakovacím menu.

iOS 16 nabízet méně

Mějte na paměti, že tento postup nezaručí, že se kontakt v budoucnu znovu neobjeví ve sdíleném seznamu, ale pokud budete postup opakovat, iOS nakonec kontakt přestane nabízet úplně. Platí to i pro nejnovější iOS 16.

Jak skrýt kontakty při sdílení úplně

Jediný způsob, jak zajistit, aby se někdo stále neobjevoval na vašem listu sdílení, je zcela zakázat řádek s návrhy kontaktů, pokud dotyčného neodstraníte z aplikace Kontakty.

  • Otevřete aplikaci Nastavení.
  • Přejděte dolů a klepněte na položku Siri a hledání.
  • V části Návrhy od společnosti Apple vypněte přepínač vedle položky Zobrazovat při sdílení.

iOS 16 sdílení

To je vše. Při příštím vyvolání panelu sdílení se v horní části nezobrazí žádné profily kontaktů. Stejně snadno můžete změnu zvrátit opětovným zapnutím přepínače Zobrazovat při sdílení.