Jak vytvořit vlastní vyzvánění na iPhone

Jedním z nejpříjemnějších způsobů personalizace iPhone je nastavení vlastních vyzváněcích tónů pro hovory, ale Apple v iOS 17 změnil způsob jejich nastavení. Tady je, co byste měli vědět.

Vlastní vyzváněcí tóny dodávají iPhonům výraznou vrstvu personalizace a mění prostý akt přijetí hovoru v zážitek, který může vyvolat emoce, nostalgii nebo dokonce humor. Možnost identifikovat volajícího pomocí jedinečných zvukových signálů se stává nejen pohodlím, ale i formou sebevyjádření.

Díky flexibilitě vytváření těchto vyzváněcích tónů prostřednictvím aplikace GarageBand je to pro lidi snadné bez ohledu na jejich technické znalosti. Tato úroveň přizpůsobení obohacuje celkový uživatelský zážitek.

Jak vytvořit vlastní vyzvánění v iOS 17

 • Spusťte GarageBand na iPhonu.
 • Je třeba klepnout na možnost Stopy a přejet prstem, dokud se neobjeví sekce Audiorekordér.
 • Poté ikonou vpravo nahoře (druhá zprava, ikona zatočeného lana) importujte zvukový soubor z aplikace Soubory.

GarageBand iPhone

 • Přetáhněte importovaný soubor do pracovního prostoru GarageBand a zkraťte jej na maximálně 30 sekund.
 • Nakonec je třeba klepnutím na šipku směřující dolů v levém horním rohu projekt uložit. Poté vyberte možnost Moje skladby a následně možnost Sdílet pro export jako vyzvánění.

Vlastní vyzvánění iPhone

Vytvořit vyzváněcí tón na Macu a přenést ho do iOS je také možné.

 • Vytvořte vyzváněcí tón pomocí GarageBandu na Macu. Po dokončení vyberte možnost Sdílet a poté Projekt do GarageBand pro iOS. Nebo připojte iPhone k Macu kabelem a pak soubor .m4r přetáhněte ve Finderu do složky Garageband na kartě Soubory.
 • Přiřaďte projektu vhodný název a uložte jej na iCloud Drive stisknutím tlačítka Uložit.
 • Na iPhonu spusťte aplikaci GarageBand. Stiskněte šipku směřující dolů v levém horním rohu a poté položku Moje skladby.
 • Klepněte na Procházet a vyhledejte uložený projekt v iCloud Drive. Stiskněte a podržte projekt a poté zvolte Sdílet.
 • V nabídce Sdílet skladbu vyberte možnost Vyzváněcí tón. Zadejte název vyzváněcího tónu a stiskněte tlačítko Exportovat.
 • Přejděte do Nastavení a přejděte na Zvuky a haptika. Poté vyberte volbu Vyzvánění a vyberte nově vytvořené vlastní vyzvánění.

V uživatelském rozhraní aplikace Soubory v aplikaci GarageBand můžete soubor nastavit jako výchozí vyzváněcí tón iPhonu nebo jej přiřadit konkrétnímu kontaktu.