Jak funguje tlačítko Akce na iPhone 15 Pro

Nově oznámené modely iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max představují nové akční tlačítko, které nahrazuje tradiční přepínač tichého režimu - základní prvek iPhonu od jeho uvedení na trh v roce 2007. Zde je přehled jeho funkcí.

Zcela nové tlačítko Akce nahrazuje jednofunkční přepínač používaný k přepínání mezi vyzváněním a tichým režimem a nabízí další možnosti, takže si uživatelé mohou vybrat mezi rychlým přístupem k fotoaparátu nebo svítilně, aktivací hlasových poznámek, režimů Soustředění, překladu a funkcí zpřístupnění, jako je lupa. Uživatelé jej také mohou přiřadit ke zkratkám a získat tak další možnosti.

iPhone 15 Pro tlačítko Akce

Gesto stisknutí a podržení s vyladěnou haptickou zpětnou vazbou a vizuálními pokyny na Dynamic Island zajišťuje, že nové tlačítko Akce spustí zamýšlenou akci, kterou si uživatelé mohou přizpůsobit v Nastavení a přiřadit ji různým akcím. Zde je popis toho, k čemu lze tlačítko naprogramovat.

Jak funguje tlačítko Akce

  • Zpřístupnění: Přístup k různým nastavením přístupnosti, jako je VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, Live Speech a další.
  • Zkratky: Otevřete svou oblíbenou aplikaci nebo spusťte zástupce vytvořeného v aplikaci Zkratky nebo staženého z této aplikace, například pro odeslání zprávy, přehrání seznamu skladeb nebo ovládání zařízení chytré domácnosti.
  • Tichý režim: Stejně jako přepínač vyzvánění/tichý režim na stávajících modelech iPhonu zapněte nebo vypněte tichý režim, který ztlumí nebo vypne vyzvánění a upozornění.
  • Fotoaparát: Jediným stisknutím akčního tlačítka pořídíte fotografii, selfie, video, portrét nebo portrétní selfie.
  • Svítilna: Zapněte nebo vypněte svítilnu na zadní straně zařízení.
    Režim Soustředění: Aktivujte nebo deaktivujte režim Soustředění.
  • Lupa: Aktivuje aplikaci Lupa a použije fotoaparát iPhonu jako lupu pro přiblížení malého textu nebo objektů.
  • Překladač: Spuostí aplikaci Překladač a jediným stisknutím akčního tlačítka spustíte konverzaci nebo překlad textu.
  • Hlasové poznámky: Spustíte nebo zastavíte nahrávání hlasové poznámky pomocí aplikace Hlasové poznámky.

Standardní modely iPhone 15 a iPhone 15 Plus si zachovávají tradiční přepínač do tichého režimu, takže tlačítko Akce je jedním z klíčových odlišujících prvků iPhonu 15 Pro a iPhonu 15 Pro Max a také něčím, čím se nové modely odlišují od svých předchůdců.