Jak nastavit funkci, která se aktivuje až po vaší smrti?

Kontakt pro pozůstalost je důležitou volbou, která umožní vašim blízkým přístup k vašim osobním údajům v případě vaší smrti. Apple pak může zařízení na žádost odemknout.

Společnost Apple v systému iOS 15.2 usnadňuje vašim blízkým přístup k vašim osobním údajům v případě vaší smrti přidáním funkce Legacy Contact. Osoba nastavená jako váš kontakt pro pozůstalost získá speciální kód, který může poskytnout společnosti Apple spolu s úmrtním listem a odemknout tak vaše zařízení.

Vybraný kontakt bude mít přístup ke zprávám, fotografiím, poznámkám a dalším citlivým údajům a navíc bude mít možnost odstranit aktivační zámek ze zařízení. Jedná se tak o funkci, kterou si můžete zvolit a která by měla být vyhrazena pro nejdůvěryhodnější kontakt. Tento návod vás provede povolením funkce Kontakt pro pozůstalost. Popisuje, jak se k datům dostat po úmrtí, a nastiňuje některá data, která budou přístupná.

Jak přidat kontakt pro pozůstalost

Přidání kontaktu vyžaduje jen několik kroků, ale obě osoby zapojené do procesu musí mít systém iOS 15.2 nebo novější.

 • Otevřete aplikaci Nastavení.
 • Klepnutím na svůj profilový obrázek se dostanete do nastavení Apple ID.
 • Klepněte na Heslo a zabezpečení.
 • Klepněte na Kontaktní osoba pro pozůstalost.

Kontakt pro pozůstalost

 • Klepněte na položku Přidat kontakt pro pozůstalost.
 • Na vyskakovací obrazovce, která popisuje tuto funkci, klepněte na Přidat kontakt.
 • Ověřte se pomocí Face ID, Touch ID nebo hesla.
 • Pokud máte povoleno Rodinné sdílení, Apple navrhne členy vaší rodiny. Klepněte na jméno člena rodiny nebo vyberte možnost pro vybrání jiného kontaktu a vyberte ze seznamu kontaktů.
 • Po výběru osoby klepněte na možnost Další.

Legacy kontakt

 • Na obrazovce, která popisuje, jak Kontakt pro pozůstalost funguje, klepněte na Pokračovat.
 • Vyberte způsob sdílení přístupového klíče. Můžete poslat iMessage kontaktu s vaším klíčem nebo můžete vytisknout jeho kopii.

pozůstalost klíč Apple

 • Po odeslání zprávy nebo vytištění informací o kontaktu je daná osoba oficiálně nastavena jako osoba, která si může vyžádat vaše údaje.
 • Pokud chcete nastavit další kontakt, postup opakujte. Můžete jich mít více.

 

Přístupový klíč

Z bezpečnostních důvodů Apple před poskytnutím přístupu k datům přezkoumává všechny žádosti od kontaktů. Kontakt pro pozůstalost bude potřebovat přístup k vašemu datu narození, úmrtnímu listu a přístupovému klíči, který jste nastavili.

přístupový klíč pozůstalost

Přístupový klíč se vytiskne nebo odešle ve zprávě iMessage a musí být uložen na bezpečném místě u osoby, kterou jste nastavili jako kontakt. Apple poskytuje velmi dlouhý vícemístný klíč, který je kombinací písmen a číslic a snadno naskenovatelného QR kódu. Apple poskytuje vašemu kontaktu následující informace.

Jako kontakt pro pozůstalost budete mít po smrti osoby přístup k datům z účtu a budete moci odstranit aktivační zámek na jejích zařízeních.

Vzhledem k tomu, že se datum narození používá jako ověřovací prostředek, je třeba, aby bylo datum narození přesně nastaveno v nastavení zařízení. Jeho nastavení zajistíte tak, že otevřete aplikaci Nastavení, klepnete na svůj profilový obrázek, vyberete možnost Jméno, telefonní čísla, e-mail a přidáte nebo aktualizujete jej klepnutím na položku Datum narození.

Jak se může váš kontakt dostat k datům po vaší smrti

V případě vaší smrti si kontaktní osoba pro pozůstalost bude muset vyzvednout přístupový klíč, který jí byl poskytnut při nastavení jako kontaktní osoba, a také kopii vašeho úmrtního listu.

Apple instruuje váš kontakt, aby navštívil stránku digital-legacy.apple.com a zahájil proces ověřování. Kontaktní osoba pro dědictví se bude muset přihlásit pomocí svého Apple ID a poskytnout Applu potřebné informace.

Pro získání přístupu k vašim datům je nezbytný přístupový klíč. Pokud přístupový klíč není k dispozici, může rodina přesto odstranit aktivační zámek z vašich zařízení, ale nejprve bude nutné odstranit váš účet a data a tento proces vyžaduje úmrtní list.

Na schválení v rámci procesu digitálního dědictví, který společnost Apple zavedla, se čeká určitou dobu a aktualizace stavu jsou k dispozici na webových stránkách.

Přístupná data po vaší smrti

Váš kontakt pro pozůstalost bude mít přístup k následujícím údajům ve vašich zařízeních:

 • Fotografie
 • Zprávy
 • Poznámky
 • Soubory
 • Stažené aplikace a s nimi spojená data
 • Kontakty
 • Události v kalendáři
 • Zálohy zařízení

Přihlašovací jména a hesla k iCloud klíčenkám nebudou zpřístupněna, stejně jako nebudou zpřístupněna žádná licencovaná média.

Podle Applu může váš kontakt zobrazit vaše data na webu iCloud.com nebo si stáhnout kopii z webu privacy.apple.com. Data lze také zobrazit přímo v zařízení Apple.

Jak odebrat kontakt pro pozůstalost

Nastavený kontakt můžete kdykoli odebrat, čímž zrušíte přístup ke svým údajům. Postup je následující:

 • Otevřete aplikaci Nastavení.
 • Klepněte na svůj profilový obrázek a přejděte do nastavení Apple ID.
 • Klepněte na Heslo a zabezpečení.
 • Klepněte na Kontakt pro pozůstalost.
 • Klepněte na jméno osoby, které chcete odebrat přístup.

Odebrání kontaktu pro pozůstalost

 • Vyberte možnost Odstranit kontakt.
 • Po zobrazení upozornění, že daná osoba nebude mít po vaší smrti přístup k vašim datům, vyberte možnost Odstranit kontakt.

Odtud bude osoba odstraněna a přístupový klíč, který jí byl poskytnut, již nebude po vaší smrti pro přístup k vašim datům fungovat.