Jak propojit dvoje sluchátka s Macem

Až příště poletíte s někým letadlem a oba budete chtít sledovat video na Macu, aniž byste rušili ostatní cestující, vyzkoušejte toto pohodlné řešení pro sdílení zvuku Macu mezi dvěma páry sluchátek.

Níže popsaná metoda by měla fungovat bez ohledu na to, zda používáte jeden pár kabelových a jeden pár bezdrátových sluchátek, dva páry sluchátek Bluetooth, nebo dokonce několik párů.

Jak připojit více sluchátek k Macu současně

  • Ujistěte se, že sluchátka, která chcete používat společně, jsou s Macem spárována přes Bluetooth a/nebo připojena přes konektor pro sluchátka.
  • Spusťte aplikaci Nastavení audio MIDI, která se nachází ve složce Aplikace - Utility.

Nastavení audio MIDI

  • Klikněte na tlačítko plus (+) v levém dolním rohu okna a vyberte možnost Vytvořit zařízení s více výstupy.

Zařízení s více výstupy

  • Klikněte pravým tlačítkem myši (nebo stiskněte klávesu Ctrl) na právě vytvořené zařízení s více výstupy v seznamu a vyberte možnost Používat toto zařízení pro výstup zvuku. (Ve stejné nabídce můžete také zvolit možnost Na tomto zařízení přehrávat výstrahy a zvukové efekty.)

macOS zvuk

  • Zaškrtněte sady sluchátek, které chcete použít, v seznamu Zvukové zařízení. (Pokud se jedná o kabelový pár, zaškrtněte políčko Vestavěný výstup.)

Více sluchátek macOS

  • V rozevírací nabídce vyberte hlavní zařízení.
  • Zaškrtněte políčko Korekce unášení pro sekundární zařízení v seznamu.
  • Spusťte Nastavení systému (na liště nabídek vyberte  -> Nastavení systému...) a v postranním sloupci vyberte položku Zvuk.

Nastavení zvuku Mac

  • V části "Výstup a vstup" klikněte na kartu Výstup a v seznamu vyberte zařízení s více výstupy.

Tímto nastavením docílíte, že výstup zvuku bude probíhat na více zařízeních zároveň. Teď můžete společně poslouchat hudbu, sledovat film a nerušeně se ponořit do zábavy.