Jak poslat zvukovou zprávu v iMessage na iPhone

Aplikace Zprávy v iPhone umožňuje nahrávat a odesílat zvukové zprávy, což je někdy pohodlnější než se psát s dlouhou zprávou ručně. Čtěte dál a dozvíte se, jak to funguje.

Někdy může být těžké zachytit pocity nebo emoce v textové zprávě. Pokud chcete někomu sdělit něco srdečného, můžete mu vždy zavolat, ale zvuková zpráva může být méně vtíravá a její odeslání nebo poslech je mnohem pohodlnější (a rychlejší).

Proto Apple do aplikace Zprávy v iPhone a iPadu zahrnul možnost odesílání a přijímání hlasových zpráv. V následujících krocích si ukážeme, jak nahrávat a odesílat zvukové zprávy a jak poslouchat přijaté zvukové zprávy a odpovídat na ně.

Jak poslat zvukovou zprávu na iPhone

Upozorňujeme, že aby bylo nahrávání zvuku dostupné, musíte být vy i příjemci přihlášeni do aplikace Zprávy (iMessage).

  • V aplikaci Zprávy klepněte na vlákno konverzace.
  • Klepnutím na ikonu Aplikace (symbol A vedle ikony fotoaparátu) zobrazte ikony aplikací pod polem pro zadávání textu.
  • Klepněte na modrou ikonu vlnovky v řadě aplikací.

iPhone zvuková zpráva

  • Klepnutím na červené tlačítko mikrofonu zahájíte nahrávání zvukové zprávy a dalším klepnutím na toto tlačítko nahrávání zastavíte. Případně stiskněte a podržte tlačítko mikrofonu během nahrávání zprávy a poté jej uvolněte pro odeslání.
  • Pokud jste klepli na tlačítko pro nahrávání, klepnutím na tlačítko přehrávání si zprávu prohlédněte a poté klepnutím na modré tlačítko se šipkou nahrávku odešlete, případně klepnutím na tlačítko X nahrávku zrušte.

Jak odeslat zvukovou zprávu iPhone

Všimněte si, že příchozí nebo odchozí zvukovou zprávu můžete uložit do zařízení klepnutím na možnost Uložit. Pokud na možnost Uložit neklepnete, nahrávka se po dobu dvou minut po odeslání nebo poslechu z konverzace odstraní (pouze v zařízení). Příjemci si mohou vaši nahrávku přehrát kdykoli po jejím přijetí a poté mají dvě minuty na to, aby zprávu uložili klepnutím na tlačítko Uložit.

Tip: Pokud chcete zvukové zprávy vždy uchovávat, přejděte do Nastavení -> Zprávy, klepněte na možnost Vyprší v části Zvukové zprávy a poté klepněte na možnost Nikdy.

Jak si poslechnout nahranou zvukovou zprávu nebo na ni odpovědět

Pokud obdržíte zvukovou zprávu, jednoduše zvedněte iPhone k uchu a poslechněte si ji. Zvednutím iPhonu můžete také odeslat zvukovou odpověď.

Chcete-li odpovědět zvukovou zprávou, spusťte iPhone a poté jej opět zvedněte k uchu. Měli byste uslyšet tón, po kterém můžete nahrát svou odpověď. Chcete-li odeslat zvukovou zprávu, spusťte iPhone a poté klepněte na ikonu modré šipky.