Jak nastavit zdravotní ID na iPhonu a k čemu je dobré

Jak nastavit zdravotní ID na iPhonu a mít tak jistotu, že v případě nouze vám ostatní pomohou? Velmi důležitou funkci mnoho uživatelů podceňuje.

iPhone a Apple Watch poskytují několik opravdu užitečných funkcí, pokud jde o zdraví a kondici. Obsahují také důležité nástroje pro přivolání pomoci v případě nehody, zranění a dalších. Podívejte se, jak se ujistit, že máte nastavené nebo aktualizované Zdravotní ID, a jak si přizpůsobit a používat Tíseň SOS a Apple Watch SOS.

Jak Zdravotní ID, tak Tíseň SOS na iPhonu nebo hodinkách mohou zachránit život. Ani jedna z nich není častou funkcí, kterou budete pravidelně používat, a proto se může snadno stát, že Zdravotní ID nebudete mít nastavené, nebo v případě SOS nebudete vědět, jak ho používat.

Zdravotní ID umožňuje uživatelům ukládat důležité zdravotní informace spolu s kontaktními údaji pro případ nouze, ke kterým mají ostatní přístup ze zamykací obrazovky iPhonu a Apple Watch.

Pokud jde o funkci Tíseň SOS na iPhonu, existují tři způsoby aktivace tísňové funkce a dva způsoby použití SOS na hodinkách Apple Watch. Ve všech případech se dovoláte u nás na linku 112.

Jak nastavit Tíseň SOS na iPhonu

Existují 3 způsoby, jak aktivovat Tíseň SOS pro volání tísňových služeb.

 • Posuvníkem: Stiskněte a podržte boční tlačítko a tlačítko hlasitosti (je jedno které) po dobu několika sekund a poté posuňte posuvník Tíseň SOS pro tísňové volání doprava.
 • Podržením: Stiskněte a podržte boční tlačítko a tlačítko hlasitosti a držte je, dokud nezačne odpočítávání a dokud se neuskuteční SOS volání.
 • 5 stisknutími: Rychlým pětinásobným stisknutím bočního tlačítka na iPhonu spustíte odpočítávání a zavoláte tísňovou linku.

Jak si funkci přizpůsobit

 • Otevřete aplikaci Nastavení na iPhonu.
 • Přejeďte prstem dolů a klepněte na položku Tíseň SOS.
 • Klepnutím na přepínač vedle volání s podržením a volání s 5 stisky zapněte nebo vypněte funkce.
 • Můžete také ponechat zapnuté zvukové upozornění s odpočítáváním nebo ho vypnout.

iPhone Tíseň SOS nastavení

Zvuk odpočítávání

Ve výchozím nastavení je zapnutý zvuk odpočítávání, což je hlasitý výstražný tón, který vás ujistí, že SOS používáte záměrně. Tuto funkci můžete také vypnout, pokud byste raději chtěli nouzové volání uskutečnit diskrétně.

Pokud ji necháte zapnutou, nebude odpočítávání SOS vydávat žádný zvuk pro kroky 5 a 4, přičemž kroky 3, 2 a 1 budou vydávat alarmující zvuk.

Jak nastavit Tíseň SOS na Apple Watch

Hodinky Apple Watch nemají rychlé kliknutí na boční tlačítko pro vyvolání SOS volání. Místo toho nabízí 2 možnosti.

 • Podržením: Stiskněte a podržte boční tlačítko na Apple Watch, dokud se nezačne odpočítávat čas a neuskuteční se tísňové volání.
 • Posuvníkem: Stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí obrazovka vypnutí, a poté použijte posuvník Tíseň SOS.

Funkce automatického SOS volání je ve výchozím nastavení na Apple Watch zapnutá.

 • Otevřete aplikaci Watch na iPhonu a poté jděte na vaše hodinky, posuňte dolů na položku Tíseň SOS nebo přímo na hodnikách přejděte do aplikace Nastavení a přejeďte prstem nebo posuňte dolů na položku Tíseň SOS.
 • Nyní můžete v případě potřeby vypnout funkci Zavolat podržením bočního tlačítka.

Hodinky Apple Watch jsou vybaveny hlasitým zvukem odpočítávání upozornění jako iPhone. Není zde však možnost jej vypnout. I když máte na iPhonu nebo Apple Watch nastaveno ticho/vibrace, upozornění na odpočítávání bude znít.

Tíseň SOS Apple Watch

Nezapomeňte, že pokud omylem uskutečníte SOS volání, měli byste ho být schopni ukončit dříve, než se dostane k záchranným službám a co nejrychleji stisknete tlačítko pro zrušení hovoru.

Jak nastavit zdravotní ID na iPhonu

 • Spusťte aplikaci Zdraví na iPhonu.
 • Na první kartě Souhrn klepněte na ikonu svého profilu v pravém horním rohu.
 • Zvolte Zdravotní ID > Upravit.
 • Zadejte nebo aktualizujte své údaje, včetně toho, zda chcete, aby záchranáři viděli vaše Zdravotní ID, když je iPhone uzamčen.
 • Po dokončení klepněte na Hotovo v pravém horním rohu

Zdravotní ID iPhone

Nezapomeňte také, že můžete přidat více než jeden nouzový kontakt, ve skutečnosti jich můžete přidat více než dvě desítky.

Jak nastavit Zdravotní ID na Apple Watch

Skvělá věc na funkci Zdravotní ID je, že se automaticky synchronizuje z iPhonu do připojených hodinek Apple Watch, není třeba nic dělat. Pokud své údaje aktualizujete v aplikaci Zdraví, měly by se na hodinkách Apple Watch objevit téměř okamžitě.

Chcete-li se podívat, jak to vypadá, kdyby někdo jiný potřeboval zobrazit vaše Zdravotní ID, stiskněte a podržte boční tlačítko a tlačítko hlasitosti na posledních iPhonech a potom přejeďte zleva doprava po posuvníku Zdravotní ID.

Na hodinkách Apple Watch stiskněte a podržte boční tlačítko. Posuvník Zdravotní ID bude k dispozici spolu s možnostmi vypnutí a Tíseň SOS.