Detekce pádů na Apple Watch a funkce Tíseň SOS

Detekce pádů na Apple Watch je poměrně novou funkcí, kterou podporují hodinky 4. a 5. série. Jak funkci nastavit a co je Tíseň SOS?

Funkce Tíseň SOS je navržena tak, aby upozorňovala ostatní, že máte potíže a zároveň jim dokázala poslat vaše umístění. I na telefonu je možné vidět nabídku na uzamčené obrazovce a když váš telefon najde cizí člověk, zvládne z něj bez nutnosti odemčení, zavolat pomoc a zobrazit si vaše zdravotní údaje.

Jak nastavit Tíseň SOS?

Nastavení může být důležité, pokud trpíte chronickým onemocněním, jako je cukrovka nebo alergie, která by mohla vyvolat okamžité problémy. To znamená, že pokud potřebujete pomoc, informace budou k dispozici někomu, aniž byste museli telefon odemknout. Ve vašich Apple Watch budou informace k dispozici na posuvníku, který se objeví po stisknutí a podržení bočního tlačítka.

 • Ve svém iPhonu vyhledejte a otevřete aplikaci Zdraví.
 • Klepněte na ikonu osoby v pravém horním rohu obrazovky Souhrn.
 • V části „Zdravotní informace“ na obrazovce profilu klepněte na „Zdravotní ID“.
 • Údaje můžete změnit na „Upravit“ v pravém horním rohu obrazovky a zobrazí se celá stránka.
 • V horní části této obrazovky aktivujte „Zobrazit při uzamčení“.

 

Nastavení nouzového kontaktu

Nastavení hodinek pro zavolání určité osobě v případě nouze je trochu složitější, ale stojí za tu námahu.

 • Na stejné stránce Zdravotní ID přejděte do dolní části obrazovky a vyhledejte sekci „Nouzové kontakty“ a klepněte na „přidat nouzový kontakt“. Zobrazí se seznam vašich kontaktů.
 • Vyberte kontakty, které dostanou zprávu s vaší polohou a informujte je, že jste zavolali tísňové služby. Klepnutím na „Hotovo“, poté „Zpět“ a poté „Hotovo“ se vrátíte na stránku Souhrn aplikace Zdraví.

 

Tíseň SOS v Apple Watch

Pokud chcete využít funkci Tíseň SOS v Apple Watch, musíte tuto funkci nejprve zapnout v aplikaci Watch na telefonu:

 • Zapněte aplikaci Watch na iPhonu
 • Přejděte do sekce Tíseň SOS.
 • Zapněte volbu „Podržení postranního tlačítka“

Chcete-li na hodinkách zahájit nouzový SOS hovor, podržte boční tlačítko, dokud se neobjeví posuvník nouzového SOS (uvidíte také posuvníky pro vypnutí a zobrazení zdravotního ID). Přetáhněte posuvník. Budou zavolány tísňové služby a následuje oznámení lidem ve vašem seznamu nouzových kontaktů. Pokud jste tuto funkci aktivovali omylem, můžete několikanásobným klepnutím zrušit hovor a oznámení.

Detekce pádů na Apple Watch

Vaše hodinky mohou také detekovat vážné pády. Pokud upadnete a nemůžete se pohnout, hodinky pošlou varování s dotazem, zda jste v pořádku. Pokud neodpovíte, hodinky poklepou na zápěstí, odešlou poplach a poté zavolají tísňové služby. Tuto funkci můžete přepnout v aplikaci Watch telefonu:

 • Vyberte obrazovku Tíseň SOS (viz výše).
 • Zapněte funkci „Detekce pádu“. Zobrazí se upozornění, že pokud jste fyzicky aktivní, je pravděpodobnější, že spustíte detekci pádu náhodně. Klepněte na „Potvrdit“.