10 tipů pro iPhone, které vám ušetří spoustu času

iPhone tipy zkrátí čas strávený prováděním určitých činností na iPhonu. V mobilním operačním systému iOS se obvykle skrývá řešení. Zde je 10 rychlých tipů pro iOS, které jakmile začnete používat, budete z dlouhodobého hlediska mnohem časově úspornější.

Tento článek předpokládá, že používáte iPhone se systémem iOS 16, ale některé z těchto tipů budou fungovat i na iPadu a starších verzích mobilního operačního systému.

1. Rychlý přechod z písmen na čísla

Přepínání klávesnice na obrazovce, když potřebujete napsat číslo nebo symbol, je na iPhonu příliš častým jevem, proto vám přinášíme tip, jak tento přechod provést velmi rychle.

iOS klávesnice rychlé psaní čísel

Místo toho, abyste klepnutím na klávesu "123" přepnuli na klávesnici s čísly/symboly, podržte na ní prst, přejeďte po ní na požadovanou klávesu a pak ji pusťte. Tímto jediným úkonem zadáte číslo/symbol a automaticky se přepnete zpět na abecední rozložení, čímž se vyhnete nutnosti provést tři samostatná klepnutí pro dosažení stejného výsledku.

2. Odstranění posledního čísla v Kalkulačce

Častým omylem je, že pokud do aplikace Kalkulačka zadáte špatné číslo, musíte celý součet začít znovu. Naštěstí tomu tak není: Pro odstranění posledního zadaného čísla stačí přejet prstem po displeji s čísly doprava nebo doleva a v případě potřeby tuto akci opakovat, chcete-li odstranit více čísel.

iOS Kalkulačka tip

3. Přiřazení funkce Klepnutí na zadní stranu

Klepnutí na zadní stranu je funkce zpřístupnění, která umožňuje přiřadit akci, která se spustí, když dvakrát nebo třikrát klepnete na zadní stranu iPhonu. Můžete ji použít ke spuštění konkrétní aplikace nebo vyvolání Ovládacího centra, zapnutí/vypnutí zámku otáčení, aktivaci zoomu, vyvolání fotoaparátu nebo dokonce ke spuštění zkratky.

iPhone Klepnutí na zadní stranu

Chcete-li přiřadit akci dvojitému nebo trojitému poklepání, přejděte do Nastavení -> Zpřístupnění a v části Mobilita a motorika klepněte na možnost Dotyk. Přejděte dolů a klepněte na možnost Klepnutí na zadní stranu, vyberte Poklepání nebo Trojité klepnutí a nastavte akci, která se má spustit, a poté vyberte ze seznamu akci, kterou chcete spustit.

4. Rychlá úprava hlasitosti

Proč při nastavování hlasitosti iPhonu opakovaně mačkat tlačítka hlasitosti, když můžete stisknout jednou a pak prstem ovládat lištu hlasitosti na obrazovce.

iPhone úprava hlasitosti

Nejenže je to rychlejší způsob, jak zvýšit nebo snížit hlasitost, ale poskytuje také mnohem jemnější ovládání, které vám pomůže najít váš oblíbený bod, podobně jako dlouhé stisknutí panelu hlasitosti v Ovládacím centru.

5. Použití skrytého trackpadu

Věděli jste, že virtuální klávesnice má skrytý trackpad? Stačí dlouze stisknout mezerník a klávesnice se změní na prázdnou a promění se v trackpad, který vám umožní rychle přesouvat kurzor na obrazovce po napsaném textu.

iPhone trackpad

Možná jste tento tip již znali. Ale věděli jste, že pokud klepnete na trackpad dalším prstem, můžete také vybrat text?

6. Vypnutí hodnocení v aplikacích a výzev k hodnocení

Pokud máte tendenci stahovat hodně aplikací, jistě dobře znáte otravné výzvy o recenzi, které vás pravidelně vytrhávají ze soustředění.

iPhone recenze aplikací

Naštěstí je můžete snadno vypnout. Přejděte do Nastavení -> App Store a vypněte přepínač vedle položky Hodnocení a recenze v aplikaci.

7. Dlouhé stisknutí tlačítka zpět

Pokud se v systémové aplikaci, jako je například Nastavení, nacházíte hluboko v několika nabídkách, nemusíte několikrát klepnout na levé horní tlačítko Zpět, abyste se vrátili do horní nabídky. Místo toho jej jednoduše dlouze stiskněte a zobrazí se vyskakovací okno s předchozími obrazovkami, na které můžete klepnutím přejít rovnou zpět.

iPhone tlačítko zpět

8. Rychlejší nastavení Minutky

Chcete-li nastavit rychle Minutku, vyvolejte Ovládací centrum a poté dlouze stiskněte ikonu Minutky. Posunutím posuvníku nahoru nastavte dobu trvání časovače a poté stiskněte tlačítko Spustit.

iPhone rychlé nastavení Minutky

Všimněte si, že každý kousek v posuvníku zvyšuje dobu trvání časovače v následujících krocích: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 a 45 minut a 1 nebo 2 hodiny. Pokud potřebujete delší nebo konkrétnější dobu trvání, stačí požádat Siri o nastavení Minutky.

9. Kopírování a vkládání úprav fotografií

Pokud máte více fotografií, které chcete upravit stejným způsobem, nebo pokud jste na jedné fotografii provedli změny, které chcete zopakovat na jiných fotografiích, použijte nové nástroje pro kopírování a vkládání úprav v systému iOS 16.

V aplikaci Fotky nejprve otevřete obrázek, klepněte na možnost Upravit a proveďte na něm požadované úpravy. Po dokončení klepněte na možnost Hotovo a poté klepněte na ikonu elipsy (tří teček) v pravém horním rohu rozhraní.

iPhone kopírování úprav na fotce

Odtud klepněte na položku Zkopírovat úpravy v rozevírací nabídce a zkopírujte vše, co jste na obrázku provedli, do schránky. Poté otevřete jinou fotografii nebo vyberte více fotografií v knihovně, znovu klepněte na ikonu elipsy a poté klepněte na Vložit úpravy, abyste získali úplně stejné úpravy.

10. Posun na začátek klepnutím

Tohle je starý tip, ale jeden z nejlepších a snadno zapomenutelných. Kdykoli procházíte v Safari nebo projíždíte dlouhou nabídku aplikací či kanálů, klepněte na stavový řádek v horní části displeje iPhonu a vystřelíte zpět nahoru.

iPhone posun na začátek

Pokud máte iPhone 14 Pro a Dynamic Island nepoužíváte, klepnutím na něj provedete stejnou akci.